• E-Posta
  • Yazdır

Tebliğ 079 Sayılı Genelge 25.11.2015


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından;

          Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının unvan değişikliklerinde uyulması gereken usul ve esasları belirleyen “Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliği” 13 Kasım 2015 tarih ve 29531 sayılı Resmi Gazetede,

 

          Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının denetim kurullarının çalışma usulünü ve denetim kurullarınca düzenlenecek olan raporların usul ve esaslarını düzenleyen “Esnaf  ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ 20 Kasım 2015 tarih ve 29538 sayılı Resmi gazetede,   yayımlanmıştır.

         

          Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER


EK-1 Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliği


 Ek-2   Esnaf  ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının


           Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında TebliğNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız