• E-Posta
  • Yazdır

2016 Verimlilik Proje Ödüllerine Başvurular 082 Sayılı Genelge 08.12.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

  • Rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği,

  • “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2016 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecinin başladığı,

  • Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri,

  • Projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olduğu,

  • Ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer alabilmek için, http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 09.01.2016 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız