• E-Posta
  • Yazdır

İşveren Eğitimleri 092 Sayılı Genelge 31.12.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

  

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Anılan Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütülebileceklerdir.

Söz konusu Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan “eğitimler, açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilecektir.” hükmü uyarınca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Protokole istinaden Anadolu Üniversitesince yürütülen bir e-sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren veya işveren vekillerine kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmelerine ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.

Başvurular internet ortamında 28 Aralık 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak olup, kayıt bedeli 250 TL’dir. Katılımcılar, Türkiye Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine sertifika bedelini elden ödeyebilecekleri gibi kredi kartı ile banka şubesine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden de ödeyebileceklerdir.  

 E-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edecekleri uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış ders kitabı ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak eğitim tamamlama sınavına hazırlanacaklardır.


  • Ders kitabı 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilebilecektir.

  • E-öğrenme hizmetleri http://esertifika.anadolu.edu.tr/Portal adresinde yer alan e-Sertifika Programları Portalı üzerinden sunulmaktadır. Katılımcılar 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabileceklerdir.

  • Sınavlar 7 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde yapılacaktır. Başvuru sırasında katılımcılar, sınav merkezini tercih edebilirler.

  • Engelli katılımcıların sağlık raporlarının aslını ya da fotokopisini diğer belgelerine ekleyerek e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne göndermesi gerekmektedir. Bu katılımcılara sınav sırasında yardımcı gözetmen verilecektir.

  • Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır. Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecektir.

  • Kendi işyerinin İSG hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kayıtlarını yapmaları halinde işyerlerinde işe giriş ve periyodik muayeneler hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. İSG-KATİP sistemine nasıl kayıt yapılması gerektiği Bakanlığın ana sayfasında http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal ve İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal adreslerinde ayrıca duyurulacaktır.

    Bilgilerinizi ve son başvuru tarihinin 15 Ocak 2016 olması nedeniyle, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarların ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız