• E-Posta
  • Yazdır

Kapasite Raporu Tasdik Ücreti 003 Sayılı Genelge 04.01.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenmektedir.

Ancak, asgari ücrette yapılan yaklaşık %30’luk artış çerçevesinde belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatların esnaf ve sanatkarları ekonomik açıdan zor durumda bırakacağı düşüncesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde 2016 yılı için uygulanacak kayıt ücreti ve yıllık aidatlar yeniden düzenlenerek 04/01/2016 tarihli ve 2 sayılı genelgemizle duyurulmuştur.

Buna göre 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

  • Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise kapasite raporu onay ücreti; sermaye-kıymetler durumu toplamının binde onu olarak uygulanacaktır.

  • Sermaye-kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise aşağıdaki tutarlar tahsil edilecektir.


 

Alınacak Tasdik Ücreti

I.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin  büyükşehire dahil ( tüm ) ilçelerinde

159,00.- TL ( 318 TL /2)

II.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile  bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dâhil ilçelerinde

 

 

127,50.-TL( 255 TL/2 )

Diğer ilçelerinde

82,50.- TL( 165 TL/2)

III.GRUP İLLERDE;

 

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehire dahil ( tüm )  ilçelerinde

 

95,50.- TL( 191TL/2)

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde

82,50.-TL ( 165 TL/2)


 Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız