• E-Posta
  • Yazdır

Takograf Cihazlarının Değiştirilmesi Hk. 008 Sayılı Genelge 08.01.2016


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 12/01/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası; 07/01/2016 tarihli ve 29586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre,

“(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanılması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996 - 1998 model araçlar, 30/6/2016 tarihine kadar.

b) 1999 - 2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar.

c) 2002 - 2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar.

ç) 2005 - 2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar.

d) 2008 ve sonrası model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.”

 

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.Ek-TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKNaci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız