• E-Posta
  • Yazdır

Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 011 Sayılı Genelge 12.01.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87’nci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi “Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 87’nci maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle;

  • “Süt üreten hayvancılık işletmecisi ve gıda işletmecisinin” uyması gereken hususları düzenleyen 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin,

  •  “Süt ürünleri üreten işletmelerde kullanılacak olan çiğ ve ısıl işlem görmüş inek sütü için” uyulması gereken hususları düzenleyen 57’nci maddesinin üçüncü fıkrasının,

  • “Bakteri ve somatik hücre sayısı açısından kriterleri karşılamayan çiğ sütün, en az 60 günlük periyotta dinlendirilmesi ve olgunlaştırılması şartıyla Yönetmelik amaçlarına aykırı olmayacak şekilde peynir üretiminde kullanımına” izin verilmesine ilişkin istisnai uygulamayı düzenleyen 85’inci maddenin dördüncü fıkrasının yürürlük tarihi 31/12/2017 tarihine ertelenmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikteki değişikliklerin bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:


Ek-1: Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız