• E-Posta
  • Yazdır

İşveren Vekili Görevlendirme 013 Sayılı Genelge 15.01.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Birlik ve Federasyonlarımıza gönderilen 31.12.2016 tarihli ve 92 sayılı genelgemizde ise; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ( işe giriş ve periyodik muayeneler  ile tetkikler hariç) kendileri üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin eğitimi nereden alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, nasıl eğitim alacakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ve buna  ilişkin diğer hususlar açıklanmıştı.

Teşkilatımız tarafından Konfederasyonumuza yapılan sözlü ve yazılı başvurularda oda, birlik ve federasyon genel sekreterlerinin öngörülen iş sağlığı ve güvenliği eğitimini  tamamlayarak  sertifika almaları halinde  kendi çalıştıkları oda, birlik veya federasyonda işveren vekili olarak iş  sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütüp yürütemeyecekleri konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

            İş Yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te , Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren; işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin bütününün yönetiminde görev alan kişi ise işveren vekili  olarak tanımlanmıştır.

İş Yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’in  12’nci maddesi uyarınca Bakanlık ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan  protokole göre, eğitimin hedef kitlesi halihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki işveren veya işveren vekilleri olmakla birlikte,  gelecekte bu konumda olabilecek kişiler ile bu     alana merak    duyan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak  eğitim ve sertifika  alabilecektir.

İşverenin veya işveren vekilinin İSG-KATİP üzerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini      sunabilmesi için ise;

- İş yerinin az tehlikeli sınıfta yer alması,

- 1-9 çalışana sahip olması,

- SGK veri tabanında iş yeri sahibi veya vekili olarak görünmesi,

- Vekil ise SGK primlerinin yatması,

- Açık Öğretim Fakültesi (AOF) tarafından verilecek eğitimlerde başarılı olması gerekmektedir.

Dolayısıyla 6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna ilişkin mevzuat uyarınca oda, birlik ve federasyonun yönetim kurulu “işveren” konumunda bulunmaktadır. Yönetim Kurulu,  karar almak suretiyle genel sekreteri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili  Tarafından Yürütülecek  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te  öngörülen  eğitimleri  almak  kaydıyla,  ondan az  çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği  hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere  işveren vekili  olarak görevlendirebilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız