• E-Posta
  • Yazdır

İşveren Eğitimleri Başvurularında Süre Uzatımı 014 Sayılı Genelge 18.01.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler  ile tetkikler hariç) kendileri üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ve buna  ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı genelgemizde açıklanmıştı.

Yine 6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna ilişkin mevzuat uyarınca oda, birlik ve federasyonun yönetim kurulu “işveren” konumunda bulunduğundan, Yönetim Kurulu’nun,  karar almak suretiyle genel sekreteri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili  Tarafından Yürütülecek  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te  öngörülen eğitimleri  almak  kaydıyla,  ondan az  çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği  hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere  işveren vekili  olarak görevlendirebileceği 15/01/2016 tarihli ve 13 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Bu bağlamda; İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’in  12’nci maddesi uyarınca Bakanlık ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan  protokole göre, eğitimin hedef kitlesi halihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki işveren veya işveren vekilleri olmakla birlikte,  gelecekte bu konumda olabilecek kişiler ile bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak  eğitim ve sertifika  alabileceğinden, söz konusu eğitim programına yapılacak başvurular Anadolu Üniversitesi tarafından 22 Ocak 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarların ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız