• E-Posta
  • Yazdır

Özel Ayar Evleri Hk. 016 Sayılı Genelge 26.01.2016


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Konfederasyonumuza T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) gelen 18/01/2016 tarih ve 22432515/189 sayılı yazı ile; 20/06/2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e istinaden yetkilendirilen Özel Ayar Evleri, ekli listede gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER


Ek-1 Özel Ayar Evleri Listesi ( 1 adet- 2 sayfa)


DAĞITIM


Bilgi İçin : T.Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonuna


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız