• E-Posta
  • Yazdır

Yönetmelik Taslağı Hk. 024 Sayılı Genelge 15.02.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 14 Ocak 2016 tarihli ve 95776667-439 sayılı yazıyla,  29/01/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” taslak metni Konfederasyonumuza gönderilmiş olup, söz konusu taslağa ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

       Söz konusu taslağa, http://www.gtb.gov.tr/duyurular/perakendeciler-konseyi-ve-perakende-ticarette-uygulanacak-ilke-ve-kurallar-hakkinda-yonetmelik-taslaklari adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

       Bu doğrultuda, konunun ilgili odalarınıza duyurularak söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin, Ekte bir örneği gönderilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a uygun olarak en geç 25 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda yasemin@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1: Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak FormNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız