• E-Posta
  • Yazdır

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraları Tebliği 029 Sayılı Genelge 04.03.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlemek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan "Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği " 03 Mart 2015 tarihli ve 29642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, Tebliğ ile düzenlenen hususlar, genel esasları ile aşağıda yer almaktadır.

1.Tebliğ, çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve ve kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahveyi kapsamaktadır.

2.Tebliğ kapsamında, öğütülmüş kahvenin kimyasal özellikleri Tebliğ’in Ek-1’ine, kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin kuru madde miktarları Tebliğ’in Ek-2’sine, kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin fiziksel ve kimyasal özellikleri Tebliğ’in Ek-3’ne uygun olacaktır.

3.Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde ürüne dışarıdan teması engelleyecek, ancak ürün görselliğine de izin verecek şekilde uygun malzemeden yapılmış açılır-kapanır tezgah dolaplarında muhafaza edilecek ve satış yetkilisi kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesi kullanılarak tüketiciye sunulacaktır.

4.Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 01/09/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayacaktır. Bu tarihe kadar 02/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2006/52) hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

5.Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı davrananlar hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, esnaf ve sanatkarların Tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların, getirilen yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER
Ek-1 Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği


DAĞITIM:
         Gereği İçin:
         T.Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
         T.Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu
         T.Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu
Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız