• E-Posta
  • Yazdır

: COSME Programı Genç Girişimciler İçin Erasmus Çağrısı 033 Sayılı Genelge 08.03.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 26.02.2016 tarihli 60014838-745.01.01/3180 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2016-2021 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, Genç Girişimciler İçin ERASMUS Çerçeve Ortaklık Anlaşması 2016-2021 (COS-EYE-2016-04-01 Call for Intermediary Organizations of ERASMUS for Young Entrepreneurs) adlı çağrının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Genç Girişimciler İçin ERASMUS programı kapsamında katılımcı ülkelerdeki yeni kurulan girişimler ve tecrübeli girişimciler için yerel kontak noktası görevini yürütecek olan mevcut “Aracı Kuruluş” ağının güçlendirilmesi ve genişletilmesi hakkındaki bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKİ: KOSGEB’in 26.02.2016 tarihli 60014838-745.01.01/3180 sayılı yazısı ve eki

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız