• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı “Cluster Excelence Programme: Promoting Cluster Management Excellence Across the EU” Proje Çağrı Teklifi 036 Sayılı Genelge 11.03.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 03.03.2016 tarihli 60014838-745.01.01/3395 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

 KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı bileşenlerinden biri olan “Cluster Excelence Programme: Promoting Cluster Management Excellence Across the EU” adlı proje çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir.

“Avrupa Birliği’nde World-Class (Dünya Çapında) kümelerin gelişimine katkı ve KOBİ’lere daha nitelikli hizmet sunulmasını sağlayabilmek için küme yönetimlerini ve kümelerin üyelerine en üst düzeyde katma değer oluşturacak şekilde hizmet sunmaları ve strateji geliştirmeleri ve Avrupa çapında kümeler arasında işbirliği kurulması amacıyla yayınlanan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 03.03.2016 tarihli 60014838-745.01.01/3395 sayılı yazısı ve eki.Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız