• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı “COS DESIGN-2015-3-03 Based Consumer Goods” Proje Çağrı Teklifi 037 Sayılı Genelge 11.03.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 03.03.2016 tarihli 60014838-745.01.01/3392 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı bileşenlerinden biri olan “COS DESIGN 2015-3-03-Design Based Consumer Goods” adlı proje çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir.

“Tasarıma dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesine” yönelik olan ve yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasındaki süreyi kısaltmak, yaratıcı çözümlerin uygulanmasının önündeki engelleri kaldırmak, ilgili ürünlere ve hizmetlere yönelik pazarın oluşması ile gelişmesini sağlamak ve dünya pazarlarında Avrupa KOBİ’lerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yayınlanan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 03.03.2016 tarihli 60014838-745.01.01/3392 sayılı yazısı ve eki.Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız