• E-Posta
  • Yazdır

Ücret, Prim ve İkramiye Ödemeleri Hk. 053 Sayılı Genelge 07.06.2016


MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ


4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinin ikinci fıkrası, "Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…". Üçüncü fıkrası ise “İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” İfadelerini hüküm altına almış ve bu hükme istinaden 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete'de "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik" yayınlanmıştı.

Söz konusu yönetmelik ile 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin yanlarında çalışan işçilerin Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu husus 27.11.2008 tarih ve 2008/109 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Bu defa 21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak 10 ve üzerinde işçi ibareleri değiştirilerek  5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin  ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu yükümlülüğe uymayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 4857 Sayılı İş Kanun’un 102. Maddesi uyarınca 2016 yılı için 161,00-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Söz konusu zorunluluk Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarını da kapsadığından meslek kuruluşlarımızca (oda, birlik ve federasyon) konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermelerini, bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederiz. 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız