• E-Posta
  • Yazdır

İSG E-Sertifika Programı 057 Sayılı Genelge 16.06.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler  ile tetkikler hariç) kendileri üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ve buna  ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı genelgemizde açıklanmıştı.

Yine 6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna ilişkin mevzuat uyarınca oda, birlik ve federasyonun yönetim kurulu “işveren” konumunda bulunduğundan, Yönetim Kurulu’nun,  karar almak suretiyle genel sekreteri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili  Tarafından Yürütülecek  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te öngörülen eğitimleri almak kaydıyla, ondan az  çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği  hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere  işveren vekili  olarak görevlendirebileceği 15/01/2016 tarihli ve 13 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde; teşkilatımızda görev yapan genel sekreterlerden kaçının e-Sertifika programına kayıt yaptırarak iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim aldığı ve kaçının e-Sertifika almaya hak kazandığı bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda; Birliklerimizin bağlı odalarının, Federasyonlarımızın ise kendilerinin söz konusu eğitim programına kayıt yaptırarak eğitim gören ve e-Sertifika almaya hak kazanan genel sekreter sayılarını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere 27 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar Konfederasyonumuza ve neslihan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız