• E-Posta
  • Yazdır

İSG Hizmetleri yönetmeliğinde Değişiklik 063 Sayılı Genelge 20.07.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

30/06/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nin geçici 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere 4 üncü fıkra eklenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe eklenen 4 üncü fıkrada özetle; 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Anadolu Üniversitesi’nden e-sertifika almak suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde, İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Ek-4’ünde yer alan belgenin doldurularak 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilere imzalatılması ve gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmesi veya istenildiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilmesi gerektiği hususu yer almaktadır.

Bu itibarla; teşkilatımız ile ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın ileride yapılacak denetimlerde idari para cezasına maruz kalmamaları için, genelgenin ekinde bir örneği yer alan belgeyi doldurmaları ve işyerlerinde muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinizi ve teşkilatınız ile ilgili esnaf ve sanatkarlarınıza duyurulmasını önemle rica ederiz.
EKLER: 
 Ek-1: 10’dan Az Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan      İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Üstlenilmesine İlişkin Taahhütname (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Yer Alan Ek-4)
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız