• E-Posta
  • Yazdır

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 067 Sayılı Genelge 17.08.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen ve bir örneği ekte yer alan yazıda; faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörler açısından hangi kriterlerin dikkate alınması gerektiğine ilişkin ayrıntılı görüş ve önerilerimiz  talep edilmektedir.

Bu doğrultuda, faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesine yönelik görüş ve önerilerinizin en geç          24 Ağustos 2016 tarihine kadar yazıyla Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda bercan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER:

Ek-1: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
 İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yazısı (1 adet - 2 sayfa)Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız