• E-Posta
  • Yazdır

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı 069 Sayılı Genelge 19.08.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;  29/01/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı”na ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Söz konusu taslağın bir örneği genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

Bu doğrultuda, konunun ilgili odalarınıza duyurularak söz konusu taslakla ilgili görüşlerinizin aşağıda yer alan tablo formatına uygun şekilde en geç 05 Eylül 2016 tarihine kadar Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda bercan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

 

 

2-

 

 EKLER:
Ek-1: İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı (1 adet - 9 sayfa)
       (www.tesk.org.tr)
DAĞITIM:

Gereği İçin:

T.Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız