• E-Posta
  • Yazdır

COSME programı Erasmus for young Entrepreneurs-Support Office- Genç Girişimciler İçin Erasmus - Destek Ofisi Proje Çağrı Teklifi 080 Sayılı Genelge 21.09.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 09.09.2016 tarihli 60014838-745.01.01/11366 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

 KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “Erasmus for Young Entrepreneurs-Support Office- Genç Girişimciler İçin Erasmus –Destek Ofisi” adlı proje çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir.

Genç Girişimciler için Erasmus Programının aracı kuruluşlarının ve Avrupalı Ortaklarının faaliyetlerini koordine edecek ve destekleyecek bir tüzel kişilik (destek ofisi) seçmek amacıyla yayınlanan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız