• E-Posta
  • Yazdır

Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ 087 Sayılı Genelge 28.10.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Toptancı Hali̇nde veya Hale Bi̇ldi̇ri̇lerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebli̇ği, 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malları belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ, ticarete konu sebze ve meyvelerin adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususları kapmaktadır.

Tebliğe göre;

  • Söz konusu malların toptan ticareti, toptancı hallerinde veya hale bildirilerek yapılacaktır.

  • Toptancı haline bildirimler, Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1 Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ 
(1 Adet - 8 Sayfa)


   DAĞITIM:
Gereği İçin:
T.Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar FederasyonuNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız