• E-Posta
  • Yazdır

Avrupa KOBİ Haftası 088 Sayılı Genelge 10.11.2016


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ : KOSGEB’in 07.11.2016 tarih ve 60014838-744./13828 sayılı yazısı.

 

     Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesi ile her yıl düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl 21-27 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

     Bu kapsamda; önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirecek faaliyetlerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (http:ec.europa.eu/gowth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&Ing-en) İngilizce olarak kaydedilmesi; 21-27 Kasım 2016 döneminde ise yoğunlaştırılacak etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz ettiği belirtilmiş ve tüm bu konuların yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi talep edilmiştir.

      Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 07.11.2016 tarih ve 60014838-744/13828 sayılı yazısı.Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız