• E-Posta
  • Yazdır

2017 Verimlilik Proje Ödülleri 089 Sayılı Genelge 23.11.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

Bu bağlamda; “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olup, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bununla birlikte; projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda; ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak isteyenlerin, http://vgm.sanayi.gov.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız