• E-Posta
  • Yazdır

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 091 Sayılı Genelge 30.11.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır.

1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulacaktır. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde kayıt belgesi verilecek ve işletme faaliyete geçebilecektir.

Mevcut düzenlemede ayrıca; “İşletme Kayıt Belgesi” alınması konusunda ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” sureti ile başvurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
DAĞITIM:


Gereği İçin: Türkiye Fırıncılar Federasyonu

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız