• E-Posta
  • Yazdır

MEB MTOYK Protokolü 097 Sayılı Genelge 13.12.2016


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜİLGİ: 22.11.2016 tarih ve 2016’21 sayılı MEB genelgesi


            Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun 06.05.2014 tarihli kararı ile kabul edilen “Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın (2014-2018) tedbirlerinden biri olan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Okul Yönetim Modeli Geliştirilmesi ”ne ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Söz konusu okul yönetim modelinde teşkilat birimlerimizin de rol alabilmesi  için; konuya ilişkin yapılan bütün çalışmalarda Konfederasyonumuzca ısrarlı bir çaba gösterilmiştir.  

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının ekte bir örneği sunulan ilgi  2016/21 sayılı Genelgesinde özetle; “Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla ; il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu,  belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum / kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” (MTOYK) oluşturulmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Buna göre, birliklerimizin ve odalarımızın il/ilçe düzeyinde MTOYK’de temsil edilebilmesi için, ekte sunulan protokol örneğine uygun şekilde  en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile  protokol imzalamaları gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ekte sunulan MEB genelgesinde yer almaktadır.   

Söz  konusu Protokol çerçevesinde yapılacak  işbirliği çalışmalarına bağlı   odalarınızın da  aktif katılımlarının sağlanması; gençlerimiz için daha nitelikli bir mesleki eğitim ortamının hazırlanabilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.  


Bilgilerinizi ve ilgili odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 


BİLGİ İÇİN

Tüm Federasyonlar


 

EKLER

Ek-1 MEB Genelgesi (www.tesk.org.tr-Genelge Eki)

Ek-2 Protokol Örneği (www.tesk.org.tr-Genelge Eki)

Ek-3 Bilgi Formu (www.tesk.org.tr-Genelge Eki)Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız