• E-Posta
  • Yazdır

Kayıt ücreti ve yıllık aidat. 105 Sayılı Genelge 30.12.2016


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ


 

30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında günlük brüt 59,25 - TL olarak belirlenmiştir.

 Buna göre, asgari ücret 01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında aylık brüt 1.777,50-TL olacaktır.

Ancak asgari ücrette yapılan artış doğrudan esnaf ve sanatkârlarımızın kayıt ücreti ve yıllık aidatlarına da yansıdığından, bu durumun onları ekonomik açıdan zor durumda bırakmaması ve esnaf ve sanatkârlarımızın üzerindeki yükü daha da artırmamak  amacıyla,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan onay uyarınca “Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte” değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu itibarla göre 2016 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmaya devam edilmesi, Konfederasyonumuzca uygun bulunmuştur.

Ancak, asgari ücretin %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarında, Kanuni zorunluluk nedeniyle 2017 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının %10’u oranında (178,00.-TL) kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.


Eki :  Kayıt ücreti ve yıllık aidat tablosu (1 adet - 3 sayfa)

DAĞITIM

Bilgi İçin :  Tüm Federasyonlara
Çetin DEMİRKAZIK Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız