• E-Posta
 • Yazdır

6385 Sayılı Kanun Hk. 009 Sayılı Genelge 22.01.2013


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni düzenlemeler getirilmiştir.

 

Buna göre;

 

 1. Emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödenmemiş sosyal güvenlik destek  prim borçları için Mayıs/2013 sonuna kadar başvurmaları halinde borçları yeniden yapılandırılacak ve 36 ay taksitle ödeyebileceklerdir.

 

 1. 1 Ekim 2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecektir. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecektir.

 

Bu durumdakiler hizmet süresi kazandığı için basamak yükseltemeyeceğinden basamak farkından doğan prim borçlarını ödemeyeceklerdir.

 

 

 1. Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananların Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçları affedilecektir.

  Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecektir.                    

   Kendi adına zorunlu sigortalı olduğu halde anne/ baba veya çocuklarının   üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK tarafından  kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyeceklerdir. 

 

 1. Lise ve dengi öğrenim okullarında öğrenim gören öğrencilerin liseyi bitirdikten sonra anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanan çocuklar 20 yaşını aşmamak kaydıyla 120 gün (4 ay) süreyle sağlık hizmetinden yararlanacaklardır.

 

 1. Tüm meslek kolları için kısa vadeli sigorta kolları primi %1- 6,5 yerine tüm iş kolları için % 2 olarak sabitlenmiştir. 

 

 1. Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak SGK Olağanüstü Genel Kurulunda esnaf ve sanatkarlarımızın SGK Yönetim Kurulunda yer alması mümkün olacaktır. 

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması    hususunda gereğini  rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız