• E-Posta
  • Yazdır

Avrupa Birliği CIP/EIP Programı 018 Sayılı Genelge 15.02.2013


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Avrupa Birliğinin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) ülkemizde ulusal koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

EIP Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından başta proje teklif çağrıları olmak üzere, girişim sermayesi ve teminat desteğini içeren mali araçlar ve inovasyon konusunda belirlenen politika önceliklerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek analizler, raporlar ile programa ilişkin diğer bilgileri içeren çalışma programları yıllık olarak hazırlanmaktadır.

 

Bu çerçevede bahse konu bilgileri içeren 2013 yılı, EIP çalışma programına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&Ing=tr web adresinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı Odalarınız vasıtasıyla üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız