• E-Posta
  • Yazdır

Et ve Et Ürünleri Tebliği Uygulama Talimatı 020 Sayılı Genelge 01.03.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği”nin 5 Aralık 2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, Tebliğin yayım tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe gireceği ve Tebliğ ile düzenlenen hususlar genel esasları ile 20/12/2012 tarihli ve 2012/90 sayılı genelgemizle teşkilatımıza iletilmişti.

 

            Diğer taraftan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; söz konusu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı” na ilişkin olarak üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu Talimat Konfederasyonumuzca incelenmiş olup; Talimatta, tür karışımları, ürün özellikleri, etiketleme ve perakende işletmelerin faaliyet konularına göre üretebilecekleri ürünler ve etiketleme kuralları ile ilgili gerekli yükümlülükler belirlenmiştir.

 “Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı” nın bir örneği Konfederasyonumuz web sitesinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.

            Bilgilerinizi ve söz konusu Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatının titizlikle incelenerek, esnaf ve sanatkarların Et ve Et Ürünleri Uygulama Talimatı hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların, getirilen yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız