• E-Posta
  • Yazdır

Risk Değerlendirmesi Rehberi 023 Sayılı Genelge 12.03.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

              Söz konusu Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca işveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu kapsamda; bütün işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gözetmeksizin risk değerlendirmesi yapması gerekmektedir.

 

              İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelik ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir.

            Ayrıca; risk değerlendirmesi yapılırken işveren tarafından oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde yer alması gereken “işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri” bulundurma zorunluluğu 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranacaktır.

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 25/02/2013 tarihli ve 3777 sayılı yazıda; işyerlerinde yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarına yol göstermek ve risk değerlendirmelerini yaparken işverenlere kolaylık sağlaması amacıyla, Bakanlık tarafından özellikle küçük işletmelere yönelik kontrol listeleri hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, bu süreçte karşılaşılan ilgili tüm belge, bilgi ve dokümanlar Bakanlık tarafından taranmakta ve incelenmekte, bazı oda yönetimleri tarafından benzer nitelikteki dokümanların web sitesi aracılığı ile paylaşıldığı bildirilmektedir.

          Bu bağlamda; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin     17 inci maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, işyerlerinde yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarına ilişkin teşkilatımız tarafından hazırlanan dokümanlar mevcut ise, işyerlerindeki uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması açısından Bakanlıkla paylaşılması öngörülmektedir.

          Bilgilerinizi ve ilgili odalara duyurularak mevcut bulunan risk değerlendirme dokümanlarının 5 Nisan 2013 tarihine kadar Konfederasyonumuza ve neslihan@tesk.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız