• E-Posta
  • Yazdır

Mükellef Bilgileri Bildirimi 036 Sayılı Genelge 17.04.2013


VERGİ DANIŞMANLIĞI

 

Bilindiği üzere, 413 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi mükelleflere “Mükellef Bilgileri Bildirimi” düzenleme ve söz konusu bildirimi her yıl Nisan ve Mayıs aylarında ilgili vergi dairelerine gönderme zorunluluğu getirilmiş, yapılan bu düzenleme, 2012/37 sayılı genelgemiz ile meslek kuruluşlarımıza duyurulmuştur.

Dolayısıyla, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle faal olan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar “Mükellef Bilgileri Bildirimi”ni ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür.

1 Nisan 2013 ile 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında faaliyetine son veren esnaf ve sanatkârların, Mükellef Bilgileri Bildirimini doldurmaları ve vergi dairesine vermeleri gerekmemektedir.

2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar için Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmeyecektir.

Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlardan, bir serbest muhasebeci mali müşavirle (SMMM) sözleşmesi olanların bildirimleri, bu sözleşme kapsamında SMMM’ler tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir SMMM ile sözleşmesi olmayan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların bildirimleri ise, e-beyanname göndermeye aracılık yetkisi almış oda ve birliklerimizce elektronik ortamda gönderilebilecektir.

Mükellef Bilgileri Bildiriminin doldurulması ile ilgili teknik açıklamalar, 15.03.2013 tarihli ve 61 sayılı Vergi Usul Kanunu sirkülerinde yer almaktadır. Söz konusu sirkülere, Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesini ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız