• E-Posta
  • Yazdır

Kapsam Dışı Mesleki Belgeler Hk. 042 Sayılı Genelge 29.04.2013


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar kapsam dışı mesleklerde ustalık belgesi verilen kişilere ait ayrıntılı bilgilerin cd formatında Bakanlığa bildirilmesi talep edilmektedir.  

 

Bu bağlamda; 5362 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan mesleklerde tüm teşkilat birimlerimizce düzenlenen ustalık ve esnaflık belgelerinin belirlenebilmesi için   Bakanlıkça hazırlanan “Meslek Dalları İtibariyle Ustalık Belgesi Sahibi Olan Kişilere İlişkin Tablo”  ” genelge ekinde sunulmaktadır. 

 

              Söz konusu tablo hazırlanırken, bağlı odalarınızın yalnızca kapsam dışı mesleklerde  düzenlediği ustalık /esnaflık belgeleri dikkate alınacak, bu belgeler dışında düzenlenen diğer belgeler (kurs katılım belgeleri v.b)  tabloda belirtilmeyecektir.

 

“Meslek Dalları İtibariyle Ustalık Belgesi Sahibi Olan Kişilere İlişkin Tablo” ayrıca elektronik ortamda www.tesk.org.tr  web adresinde genelge ekinde  yayınlanmaktadır.

 

Bu bağlamda, Birliğinize bağlı  odalarınız tarafından kapsam dışı mesleklerle ilgili (ustalık/esnaflık belgesi düzenleyen)  tablonun doldurularak elektronik ortamda  zeynep@tesk.org.tr  seda@tesk.org.tr  e-posta adreslerine ve ayrıca  kağıda basılmış halinin  en geç 24 Mayıs 2013 tarihine kadar  Konfederasyonumuza ulaştırılması çalışmanın sağlıklı bir şekilde  Bakanlığa sunulması açısından   önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.   

 

EKLER:

Ek-1  Tablo  (1 Adet-1 Sayfa)

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız