• E-Posta
  • Yazdır

Fiyat Tarifeleri 053 Sayılı Genelge 06.06.2013


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Konfederasyonumuza Rekabet Kurumu Başkanlığından gelen yazıda; Kurumlarına,  sarraf ve kuyumculuk piyasasının fiyat  tarifeleri ve mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi eylemlerine yönelik olarak çok sayıda başvuruda bulunulduğu ifade edilerek,  bu konuda aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilmesi öngörülmüştür.

Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine aykırı olabilecek fiil ve eylemler; aynı yazıda,

-Altın fiyatının belirlenmesinde diğer sarraflar/kuyumcular ile herhangi bir anlaşma yapılması,

-Bağlı bulunan meslek odaları veya derneklerin hazırladığı tavsiye satış fiyatının, sabit fiyat şeklinde uygulanması konusunda diğer sarraflar/kuyumcular ile ortak hareket edilmesi,

-Kuyumcu esnafının bir araya gelerek üçüncü bir firmayı dışlamak üzere bu firmanın ürettiği ürünleri alıp satmamak konusunda anlaşması,

-Diğer sarrafların/kuyumcuların zorlanarak, tavsiye fiyatların altında satış yapılmasının engellenmesi,

-Bazı sarrafların/kuyumcuların piyasadan çıkarılması için birlikte hareket edilmesi,

-Reklam ve promosyon (çekilişle hediye verilmesi) faaliyetlerinin engellenmesi,

-Taksitli ve kredi kartı ile yapılan satışların kısıtlanması veya engellenmesi,

-Tamir ve hurda altın alım-satım fiyatlarının oda ve dernek tarafından veya sarraflar/kuyumcular ile birlikte belirlenmesi,

-Sarraflar/kuyumcular arasında yapılan rekabete aykırı anlaşmaların nasıl uygulandığının takibi için kişilerin ya da bir şirketin görevlendirilmesi,

-Oda veya dernek kararı denilmek suretiyle veya ortak menfaat vb. gerekçelerle rekabete aykırı uygulamalara devam edilmesi,

Bütün bu konularda varılan anlaşmaların uygulanması için havuz oluşturulması, senet imzalanması, yazılı veya sözlü taahhütte bulunulması,

şeklinde belirtilmiştir.

 

Meslek mensuplarının, 4054 sayılı Kanunun 4.maddesi ile yasaklanan bu fiil ve eylemlerin vuku bulması halinde ciddi  hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşmalarının önlenmesi açısından konu hakkında bağlı odalarınız  aracılığıyla sarraflık/kuyumculuk mesleğini icra eden   üyelerinize bilgi verilmesi  ve konunun öneminin anlatılması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız