• E-Posta
  • Yazdır

Yayınlanan Risk Değerlendirmesi Rehberi 054 Sayılı Genelge 06.06.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yine bu Kanunun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleyen, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” de 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan mevzuat gereğince; işverenlerin 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması gerekmektedir.

          Bu bağlamda olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından sektörlere yol göstermek amacıyla hazırlanan; Kuaför/Berber/Güzellik Salonlarında Risk Değerlendirmesi Rehberi, Kasaplarda Risk Değerlendirmesi Rehberi, Mutfak/Lokanta/Pastanelerde Risk Değerlendirmesi Rehberi ile Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirmesi Rehberi www.isggm.gov.tr adresinde yayımlanmış olup, risk değerlemesini kendi yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız faaliyet alanına uygun risk değerleme rehberinden yararlanabilecektir.

          Bilgilerinizi ve ilgili odalar aracılığı ile esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.)

Ek-1: Kuaför/Berber/Güzellik Salonlarında Risk Değerlendirmesi Rehberi

Ek-2: Kasaplarda Risk Değerlendirmesi Rehberi

Ek-3: Mutfak/Lokanta/Pastanelerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

Ek-4: Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirmesi Rehberi

 

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız