• E-Posta
  • Yazdır

Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi Sonuç Raporu 057 Sayılı Genelge 21.06.2013


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 17.06.2013 tarih ve 8029 sayılı yazısı ve eki.

 

Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamın sağlanmasını ve AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” 25.06.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu yasanın uygulanması ile ilgili “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” kapsamında Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal Koordinatör” kuruluş KOSGEB’dir.

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı yazısında, anılan Proje kapsamında Proje yürütücüsü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koordinasyonunda Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Komisyonu (EC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) temsilcileri ile ülkemizde Konfederasyonumuzun da aralarında bulunduğu KOBİ’lerle ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan raporun http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=31 adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız