• E-Posta
  • Yazdır

Kapasite Raporu Tastik Ücreti 060 Sayılı Genelge 28.06.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenerek bir genelge ile alt teşkilatımıza duyurulmaktadır.

Bu bağlamda, oda, birlik ve Konfederasyonumuzun onaylayacağı kapasite raporları için alacakları tasdik ücretleri, 5362 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili genelgelerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir.

Buna göre 01/07/2013-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise kapasite raporu onay ücreti; sermaye-kıymetler durumu toplamının binde 10’u olarak uygulanacaktır. Sermaye-kıymetler toplamının binde 10’u yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise aşağıdaki tutarlar tahsil edilecektir.

 

Alınacak Tasdik Ücreti

I.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde………………

127,50 TL ( 255 TL /2)

Diğer  İlçelerinde…………………………..

51 TL ( 102 TL/2)

II.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde……………

 

 

102 TL( 204 TL/2 )

Diğer ilçelerinde……………………………………

51 TL( 102 TL/2)

III.GRUP İLLERDE;

 

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli iller ile (Diyarbakır-Samsun-Erzurum)bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde…………………………….

 

76,50 TL( 153 TL/2)

Diğer ilçelerinde…………………………………..

51 TL (102 TL/2)

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde………....

51 TL ( 102 TL/2)

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız