• E-Posta
  • Yazdır

Teminat 061 Sayılı Genelge 01.07.2013


TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

             İLGİ: 20/10/2005 tarih ve 82 sayılı Genelgemiz.

Bilindiği üzere; 16 Eylül 2005 tarih ve 25938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; “Sicil personelinin vazifelerinden dolayı mesul tutulabilecekleri tazminata karşılık olmak ve asgari ücrette yapılacak artışlarda gerekli artış yapılmak kaydıyla; müdürün, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücretin beş katı, diğer personelin onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücretin üç katı, teminat göstermeleri gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu teminatın nakdi olabileceği gibi, emre muharrer senet olarak da alınabileceği hususunda, Konfederasyonumuzun ilgide kayıtlı Genelgesi ile teşkilatımıza bilgi verilmiştir. 

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 16 yaşını doldurmuş işçiler için 01/07/2013 – 31/12/2013 dönemi itibari ile aylık brüt 1.021,50- TL. olarak belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda, esnaf ve sanatkar sicil müdürlerinin teminatının 5.107,50- TL.’ye, yardımcılarının teminatının ise 3.064,50- TL.’ ye tamamlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız