• E-Posta
  • Yazdır

Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Basit Usul Uygulaması 075 Sayılı Genelge 14.08.2013


VERGİ DANIŞMANLIĞI

 

Bilindiği üzere, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerde (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olanlar hariç);

 

-          Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

-          Her türlü emtia alım – satımı ile uğraşanlar,

-          İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

-          Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

-          Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler ile

-          Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler

 

Basit usul uygulamasından yararlanamamaktadırlar.

 

Diğer taraftan, 6360 sayılı Kanun ile mevcut 13 ilin dışında 14 il daha büyükşehir belediyesi olarak kabul edilmekte ve büyükşehir belediyesi olan tüm illerin büyükşehir belediye sınırları, ilin mülki sınırları haline getirilmektedir.

 

6360 sayılı Kanun, yayımını izleyen ilk mahalli idareler genel seçiminin yapılacağı tarihte (Mart 2014) yürürlüğe girecektir.

 

Bu tarih itibariyle büyükşehir belediyesi olan ve büyükşehir belediyesi sınırları genişleyen yerlerde faaliyet gösteren basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızdan yukarıda sayılan faaliyetleri yapanların gerçek usule geçeceği yönündeki endişeler üzerine, Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmış olup, bu görüşmeler neticesinde hazırlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 2013/5080 sayılı Karar, 06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Buna göre, 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerde faaliyet gösteren basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızın vergilendirme yöntemlerinde hiçbir değişiklik olmayacak, mevcut şartların devamı halinde basit usulden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

 

Bilgi edinilmesini ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız