• E-Posta
  • Yazdır

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 083 Sayılı Genelge 22.10.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve teşkilatımızı yakından ilgilendiren “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ile birlikte İç Ticaret Genel Müdürlüğünce Konfederasyonumuza iletilmiş olup, Taslağa ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir. 

Söz konusu Kanun Tasarısı Taslağının bir örneği www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.       

Esnaf ve sanatkarlarımız ile teşkilatımız açısından önem arz eden Taslakla ilgili görüş ve önerileriniz değerlendirilmek suretiyle teşkilatımızın görüşleri oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda, konunun ilgili odalarınıza duyurularak taslakla ilgili varsa görüşlerinizin aşağıda yer alan tablo formatına uygun şekilde 31 Ekim 2013 tarihine kadar Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda bercan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

 

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız