• E-Posta
  • Yazdır

Satış Belgesi Hk. 092 Sayılı Genelge 06.12.2013


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 07/01/2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8’ inci maddesinin  (c ) bendi gereği perakende satıcıların alkollü içki ve tütün mamulünü işletmelerinde birlikte satmaları  halinde, faaliyet konuları satış belgesi üzerinde ayrı ayrı belirtilmekte idi.

 

 

Ancak, 03/12/2013 tarih ve 28840 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı geçen Yönetmeliğin 8’ inci maddesi “Perakende satıcıların faaliyet konusu; tütün mamulü ve alkollü içki olarak seçilen faaliyet konularının her ikisini ya da birini kapsayabilir. Ancak her bir faaliyet konusu için ayrı satış belgesi düzenlenir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Yine aynı Yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışını yapan ve adlarına 01/01/2014 tarihinden önce tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgesi veya tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgesi düzenlenmiş olan satıcıların, 30/6/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili mercie teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için ayrı ayrı düzenlenecek satış belgelerini teslim almalarının zorunlu olduğu, bu zorunluluğa uymayan satıcıların satış belgeleri için 2015 yılı süre uzatım işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması için konu hakkında gerekli bilgilendirilmenin yapılması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız