• E-Posta
  • Yazdır

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu 095 Sayılı Genelge 11.12.2013


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


Bilindiği üzere; 01.12.2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi, ilgi (a)’da ve ilgi (b)’de kayıtlı Genelgelerimizle teşkilatımıza duyurulmuştu. İlgi (c)’de kayıtlı yazımız ile de söz konusu Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen programların bilgi verilmesi /görüş alınması amaçlı olarak Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Konfederasyonumuza bildirilmesi ve bağlı odalarınıza da duyurulması tarafınızdan istenmişti.

 


            Ekonomi Bakanlığı’nın İlgi (d)’de kayıtlı ve ekli yazısında, bahse konu Genelge’nin yayımlanmasından bu yana geçen süre zarfında, Genelge uyarınca gerçekleştirecek ziyaret ve organizasyona çok kısa bir süre kala bilgi verildiği ya da hiç bilgilendirme yapılmadığı ifade edilmekte;  söz konusu ziyaret ve organizasyonlardan beklenen verimliliğin ve etkinliğin sağlanabilmesini teminen, bu türden etkinliklere ilişkin bilgilerin program detaylarıyla birlikte organizasyon tarihinin en az 2 (iki) ay öncesinde veya zaruri durumlarda makul bir süre önce Bakanlığa iletilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi yeniden hatırlatılmaktadır.

 


            Bu kapsamda, İlgi (c)’de kayıtlı Genelgemizde de belirtildiği gibi söz konusu programların yazılı olarak Konfederasyonumuza bildirilmesi ve bağlı odalarınıza da duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız