• E-Posta
  • Yazdır

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat 104 Sayılı Genelge 31.12.2013


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2014-30/06/2014 tarihleri arasında günlük brüt 35.70 -TL olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, asgari ücret 01/01/2014 - 30/06/2014 tarihleri arasında aylık brüt           1.071.00.-TL  olacaktır.

 

Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2014 - 30/06/2014 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre; Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve genelgenin süratle bağlı odalarınıza iletilmesini ve uygulamanın yasa, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız