• E-Posta
  • Yazdır

Sicil İlan Ücretleri


TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

     Bilindiği üzere; 16/09/2005 tarih ve 25938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliğinin ikinci fıkrası, “Gazetenin satış bedeli ile Gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir.” hükmüne amirdir.

     Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Komitesinin 20/03/2008 tarih ve 2008/03 sayılı toplantısında, Gazetede yayımlanacak ilanların ücretlerinin artırılması uygun bulunmuş ve buna göre yeniden hazırlanan tarifenin, Bakanlık Makamının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

     Bakanlık Makamının 22/03/2008 tarih ve 2008/19 sayılı Onayları ile ekli tabloda yer alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi ilan ücretlerine ilişkin tarifenin 01/04/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

     Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.