• E-Posta
  • Yazdır

Sicil Harçları


TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız “Esnaf ve Sanatkar Sicili” ile ilgili işlemlerde 492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısını ödemektedirler.  


31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılmıştır.


Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları yeniden hesaplanarak ilişik listede “PARANTEZ İÇERİSİNDE” belirtilmiştir.

  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

            

EKLER:


Ek-1 Sicil Harç Tarifesi (1 Adet – 1 Sayfa)Çetin DEMİRKAZIK

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKANİlgili Dosya İçin Tıklayınız