• E-Posta
  • Yazdır

Tst 2015100391 Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar 004 Sayılı Genelge 03.01.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 

            Türk Standartları Enstitüsü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;         tst 2015100391 Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar” standart tasarısı ile ilgili görüş ve düşüncelerimizin bildirilmesi istenilmekte olup, söz konusu tasarı metni yazımız ekinde yer almaktadır.

Tasarının incelenerek görüşünüzün 20/01/2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


EKLER:

Ek-1 Tasarı (1 Adet – 19 Sayfa)
Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız