• E-Posta
  • Yazdır

Gazyağı İçeren Kapasite Raporları Hk. 007 Sayılı Genelge 06.01.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazı ile, gazyağı temin ve satışları hususunda yapılan  mutabakat çalışmaları çerçevesinde, halen geçerli (onay tarihinden itibaren 3 yıllık süresi dolmamış) olan ve üretiminde veya üretim sürecinde gazyağı kullanılan kapasite raporlarının odalarınızca tespit edilerek, ekte yer alan formatta yer alan bilgilerin taraflarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurularak, Ocak ayı sonuna kadar bilgilerin ekte yer alan formata uygun bir şekilde doldurulması ve Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:
Ek-1 Yazı: (1 adet – 1 sayfa)Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız