• E-Posta
  • Yazdır

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 008 Sayılı Genelge 06.01.2017


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


 

              Bazı birlik ve federasyonlarımıza, Kamu kuruluşları tarafından gönderilen yazılarda esnaf ve sanatkarlarımızın da kayıtlı elektronik posta (KEP) uygulamasına geçmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.


19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuş olup diğer tüzel ve gerçek kişilerde ise bu uygulama isteğe bağlı bırakılmıştır.


Bu itibarla, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı elektronik posta (KEP) uygulaması kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 


Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız