• E-Posta
  • Yazdır

Eğitim Bütçesi 032 Sayılı Genelge 07.03.2017


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 


Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “Mesleki Eğitimin Finansmanı” başlıklı 74. maddesi gereğince; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının, bu kanunda belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevlerini yerine getirmek için katılım paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntem esas alınarak, yıllık gayrisafi gelirlerinin % 5’ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapacağı, odaların ayırdıkları bu payın beşte birini birliğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar ödeyeceği, geriye kalan miktarını da kendilerinin mesleki eğitim için kullanacağı, birlik ve federasyonların ise ayırdıkları bu payın beşte birini Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna ödeyeceği, geriye kalan miktarını da kendilerinin mesleki eğitim için kullanacağı, hüküm altına alınmıştır.


                Ancak, Konfederasyonumuzca Mesleki Eğitim Fonu hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; teşkilat birimlerimizin büyük bir kısmının bu yasal sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediği tespit edilmiştir.


                Öte yandan, Birlik, Federasyon ve Odalarca Konfederasyonumuza gönderilmesi gereken finansal tablolar ile Konfederasyonumuzun hesaplarına aktarılması gereken eğitim paylarının elektronik ortama taşınması amacıyla, Konfederasyonumuzca “Finansal Tablolar Programı” hazırlanmış, fakat henüz teşkilatımızın hizmetine sunulmamıştır.


Bu nedenle, Birlik, Federasyon ve Odalarımızca Konfederasyonumuza gönderilmesi gereken “Eğitim Bütçesi”ne ait mali tabloların ve dekontların (gelir-gider tablosu, eğitim bütçesi durum tablosu, banka dekontu vs.) geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda kağıt ortamında Konfederasyonumuza gönderilmesi, Konfederasyonumuz Meslek Eğitim Fonuna yapılacak havalelerin “Halkbankası Yenişehir Şubesi nezdinde bulunan 16000007 nolu hesaba” yapılması, yapılacak havale/eft işlemlerinde banka dekontlarına ilgili meslek kuruluşunun unvanının tam ve doğru olarak yazdırılması gerekmektedir.


Bununla birlikte, Birliklerimizin de bu konuyu titizlikle takip etmeleri ve bağlı odalarından "eğitim bütçesi durum tablosu, banka dekontu ile gelir-gider tablolarını" temin ederek, bir üst yazı ekinde Konfederasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurularak, gereğinin yapılmasını önemle rica ederiz.  


EKLER :

Ek - 1        Eğitim Bütçesi Durum Tablosu (1 adet, 1 sayfa)

                (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)


 Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız