• E-Posta
  • Yazdır

Kargo Taşıma Hizmet Alımı hk 033 Sayılı Genelge 15.03.2017


MUAMELAT MÜDÜRLÜĞÜBilindiği üzere, 03.03.2016 tarihi itibariyle; Konfederasyonuz  ile Ankara PTT Başmüdürlüğü arasında posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo ve kurye olarak kabul, taşıma ve tesliminin sağlanması amacıyla bir yıllık sözleşme imzalanmış, yapılan bu protokol 2016/27 sayılı genelge ile de alt teşkilatımıza duyurulmuştur.

Ankara PTT Başmüdürlüğünün 01.03.2017 tarih ve B.11.2.PTT.4.06.00.02/110.99 sayılı yazısı ile; 2017 yılı içerisinde Konfederasyonumuz ve bağlı birimlerimiz tarafından gönderilecek kargo/kurye hizmet alımı için yeni fiyat teklifleri Konfederasyonumuza bildirilmiştir.


Bu itibarla; 03.03.2016 tarihi itibariyle geçerli olan bir yıllık sözleşme süresinin dolması nedeniyle, Konfederasyonumuza PTT KARGO  tarafından verilen fiyat teklifi değerlendirilmiş olup, 06.03.2017 tarihi itibariyle  geçerli olmak üzere; yeni fiyat teklifi uygun bulunarak 2017 yılı için PTT Kargo ile 1 yıllık kargo taşıma hizmet alım sözleşmesi yenilenmiştir.


PTT KARGO tarafından 13 Federasyon,82 ESOB ve bağlı 3032 oda teşkilatımızın bu hizmetten yararlanması için, İl PTT şubelerinde kurum adına bir kereye mahsus Türkiye Esnaf ve Sanatkarları adı altında aldıkları kurum müşteri numarası ile şehiriçi ve şehirlerarası  parçabaşı ve  sabit fiyatlandırmadan kargolarının gönderimini yapmaya devam edeceklerdir.


Ankara PTT Başmüdürlüğü ile    yapılan bu sözleşme şartları kapsamında, alt teşkilatımıza (Federasyonlar, ESOB ve bağlı Odaların) 06.03.2016 tarihi itibariyle;  peşin ve ücret alıcı yapılan tüm gönderileri (şehiriçi ve şehirlerarası)  parçabaşı ve  sabit fiyatlandırma tablosu   ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve keyfiyetin bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 


EKLER

Ek-1 PTT KARGO taşıma fiyatlandırma tablosuNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız