• E-Posta
  • Yazdır

Yönetmelik taslağı hakkında görüş talebi 039 Sayılı Genelge 04.04.2017


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanarak 27/03/2017 tarih ve 6950 sayılı yazı ekinde Konfederasyonumuza gönderilmiş olup; üyelerimizi yakında ilgilendiren taslak hakkında görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve bir örneği www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/1700.php web adresinde yer alan Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 formatında hazırlanarak 07/04/2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:    


Ek-1Yönetmelik Değişiklik Taslağı (1 Adet- 3 Sayfa)
(
www.tesk.org.tr adresinde genelge ekinde yer almaktadır)


 Ek- 2 Form Örneği  (1 Adet -1 Sayfa)
(
www.tesk.org.tr adresinde genelge ekinde yer almaktadır )


 
Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız